CĂN HỘ GK HOUSE

Nơi đây là nhà!

– Diện tích sử dụng 21m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng: 6.000.000VND/ tháng
– Đặt cọc trước nửa tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 300.000VND/ ngày

– Diện tích sử dụng 31m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng: 7.000.000VND/ tháng
– Đặt cọc trước nửa tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 400.000VND/ ngày– Diện tích sử dụng 30m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng: 9.000.000VND/ tháng
– Đặt cọc trước nửa tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 400.000VND/ ngày

Cơ sở vật chất

Dịch vụ

Contact Me on Zalo
×