CĂN HỘ GK GARDEN

Nơi đây là nhà!– Diện tích sử dụng 80m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng 26.000.000VND/ tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1,5 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 700.000VND/ ngày– Diện tích sử dụng 38m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng 13.000.0000VND một tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1,5 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 700.000VND/ ngày


– Diện tích sử dụng 31m2 đến 38m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng: 12,500,000VND một tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1,5 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 700.000VND/ ngày
– Không cho phép vật nuôi– Diện tích sử dụng 31m2 đến 38m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng: 12.500.000VND một tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1,5 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 700.000VND/ ngày
– Không cho phép vật nuôi– Diện tích sử dụng 65m2
– Giá thuê dành cho hợp đồng dài hơn 1 tháng: 18.000.000VND/ tháng
– Đặt cọc trước 1 tháng cho thời gian thuê nhà dưới 6 tháng
– Đặt cọc trước 1,5 tháng cho thời gian thuê nhà hơn 6 tháng
– Giá thuê dành cho hợp đồng ít hơn 30 ngày: 800.000VND/ ngày
– Không cho phép vật nuôi

Cơ sở vật chất

Dịch vụ

Liên hệ

Điện thoại: 0913 117 006 (Ms. Phúc)
Email. dothixuanphuc@gmail.com

Contact Me on Zalo
×